www.dayyoang.com.tw
E-mai l: day.yoang@msa.hinet.net
No.17, Ln. 175, Chengde Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan
TEL:886-4-25351998 , 886-4-25353768--FAX:886-4-25353979